Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Registrering af hjertestop på hospital

DATABASENS

Primære variabler


Behandlende sygehus/afdeling

Bevidnet hjertestop

Charlson komorbiditetsindex

CPR-nummer

Dato for hjertestop

Fødselsdag

Hjerterytme analyse

Indstilling af genoplivning

Klininsk hjertestop

Køn

Medicin

Procedurekode

Årsag til hjertestop

Introduktion

Registrering af hjertestop på hospital (DANARREST) er en klinisk kvalitetsdatabase, der indeholder oplysninger om hjertestopbehandlingen på danske hospitaler. I DANARREST registreres alle hjertestop på hospitaler med et in-hospital hjertestophold, og det er hjertestopholdet der har ansvaret for dataregistreringen. DANARREST indeholder bl.a. information om gennemført procedure for genoplivning, årsag til hjertestop, afdeling, samt en række demografiske variabler.

Hjertestop på hospital har en dårlig prognose med høj dødelighed og betydelig risiko for komplikationer blandt overlevende patienter. Etablering af registrering af hjertestop på hospitaler er afgørende for at forbedre kvaliteten af behandlingen og dermed potentielt at øge muligheden for overlevelse.

Flere detaljer

Forkortelse
DANARREST
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle patienter, pårørende, ansatte, osv. med hjertestop på et hospital, samt patienter eller andre personer, hvor hjertestopholdet bliver tilkaldt. Dette gælder dog ikke for hjertestop på hospitaler/hospitalsenheder, hvor der ikke er et hjertestophold.
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Hovedstaden
Kontakt dataansvarlig
Regionsgården 
Kongens vænge 2
3400 Hillerød
Dataansvarliges website
bit.ly/region-hovedstaden
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram
Kontakt dataadministrator
Anette Weis
T: 21 69 62 67
E: ANEWEI@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/rkkp-danarrest