Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Region Hovedstadens Biobank

DATABASENS

Primære variabler


Blod

 

Variabelliste ikke tilgængelig til download

Introduktion

Region Hovedstadens biobank (Copenhagen Hospital Biobank, RHB) er en forskningsbank, som indeholder rester fra blodprøver, der bliver taget fra indlagte og ambulante patienter på hospitaler i Region Hovedstaden.

RHB er etableret som en central facilitet i Biobanksenheden på Region Hovedstadens Blodbank for at effektivisere og standardisere indsamling, opbevaring og bearbejdning af blodprøver til forskning.

Ud over driften af Region Hovedstadens Biobank huser Biobanksenheden også ”Det Danske Bloddonorstudie” og indsamler data med andre større og mindre biobanker. Biobanksenheden administrerer også biobanker for bl.a. Den Danske HIV-kohorte, COCOMO, SACC samt flere forskningsbiobanker internt i Blodbanken.

Flere detaljer

Forkortelse
RHB
Type
Biobank
Formål
Videnskabelig forskning

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Regional
Population
Populationen omfatter rester af blodprøver fra indlagte og ambulante patienter på hospitaler i Region Hovedstaden
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De Regionale Biobanker

Når der skal søges om adgang til data fra de Regionale biobanker er der fire krav, der skal være opfyldt for, at data kan udleveres. Der skal foreligge en godkendelse fra Videnskabsetisk komité (VEK), som ifølge dansk lovgivning er et krav ved udlevering af alt humant biologisk materiale. Derudover skal det være en offentlig ansat forsker, som tilgår data. Det er muligt for private forskere at få adgang til anonyme data. Desuden skal der foreligge en kontrakt mellem virksomhedsforsker og Biobanken, samt en godkendelse fra Datatilsynet.

Ved anmeldelse til VEK skal en række krav, ligeledes være opfyldt. Der skal udfyldes et elektronisk ansøgningsskema, hvor den fulde projektbeskrivelse skal tilføjes. Projektbeskrivelsen skal indeholde beskrivelser af de planlagte analyser, anvendte laboratorium, tidsplan, finansiering mv. Desuden skal der foreligge en begrundelse for anvendelse af sparsomt materiale samt dokumentation for, hvor prøverne opbevares under projektet.

Ansøgningsproces

  • En offentligt ansat forsker kan søge om adgang
  • Anmeld projektet til en videnskabsetisk komité (VEK)
  • Få en godkendelse fra VEK
  • Andmeld projektet til Datatilsynet
  • Få en godkendelse fra Datatilsynet
  • Forfat en kontrakt mellem forsker og biobank
  • Data udleveres

 

Lovgivning

De regionale biobanker er som offentlige myndigheder og dataansvarlige underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en sikker behandling af danskernes sundhedsdata. Herunder persondataloven, og sundhedsloven.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Hovedstaden
Kontakt dataansvarlig
Regionsgården 
Kongens vænge 2
3400 Hillerød
Dataansvarliges website
bit.ly/region-hovedstaden
Dataadministrator
Region Hovedstaden
Kontakt dataadministrator
Henrik Ullum
T: 35 45 34 51
E: henrik.ullum@regionh.dk
Databasens website
bit.ly/regionh-biobank