Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Monitorering af Pakkeforløb på Kræftområdet

DATABASENS

Primære variabler


Diagnose be- eller afkræftet

Forløbsperiode

Henvisningsperiode

Samlet tid til behandling

Udredningsperiode

Introduktion

Monitorering af Pakkeforløb på Kræftområdet er en opgørelse fortaget af Sundhedsdatastyrelsen, der viser om de anbefalede forløbstider for kræftområdet bliver fulgt. Monitoreringerne er baseret på 33 forskellige pakkeforløb for kræftområdet, opgjort på hhv. organspecifik kræfttype eller metastaser uden organspecifik kræfttype. 

Formålet med pakkeforløbene er at tilbyde patienter med begrundet mistanke om kræft optimal udredning og behandling for at forkorte forløbet, og derigennem forbedre prognosen og livskvaliteten samt mindske utrygheden ved ventetid uden kendt årsag. Pakkeforløbene følges i årlige og kvartalsvise monitoreringer, som har til formål at belyse, om patienter i pakkeforløb bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider for det ukomplicerede forløb.

I 2007 indgik Regeringen og Danske Regioner en aftale om indførelse af pakkeforløbende for kræftområdet, der skulle beskrive kravene til bl.a. udredning, diagnose og behandling. Siden 2008 er pakkeforløbende blevet monitoreret af Sundhedsdatastyrelsen, som siden da har udarbejdet forskellige registrerings- og monitoreringsmodeller samt offentliggjort de data, som er resultatet af monitoreringerne. Monitoreringerne er baseret på data fra Landspatientregisteret (LPR), Cancerregisteret og Det Centrale Personregister (CPR).

Flere detaljer

Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter patienter, der er henvist til pakkeforløb på kræftområdet
Databasekategorier

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Danske Regioner
Kontakt dataansvarlig
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Dataansvarliges website
bit.ly/region-hovedstaden
Dataadministrator
Sundhedsdatastyrelsen
Kontakt dataadministrator
Dorte Johansen
T: 3268 5185
E: dojo@sundhedsdata.dk
Databasens website
bit.ly/monitorering-af-kraeftomraadet