Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Landsregisteret for Patologi

DATABASENS

Primære variabler


CPR-nummer

Det undersøgtes materiale type

Diagnose

Materialetype

Moderens CPR-nummer

Udførende instans, afdeling og/eller patolog

Undersøgelsesmetoder

Undersøgelsesprocedurer

Introduktion

Landsregisteret for Patologi (LRP) er et nationalt register, der indeholder detaljerede oplysninger om alle undersøgelser af vævs- og celleprøver foretaget i sygehusvæsenet og i primærsektoren i Danmark.

LRP blev oprettet i 1997 som supplement til anden sygdomsregistrering med det formål at anvende data i registeret til bl.a. forebyggelse og forskning. Derudover bruges LPRs data f.eks. også som grundlag for analyser af ressourceanvendelse ved sygehusbehandling og som supplement til data i bl.a. Dødsårsagsregisteret og IVF-registeret. LRP opdateres dagligt og rummer data fra 1970, men da registeret først blev landsdækkende i 1997, er data ikke komplet før 1997.

Flere detaljer

Forkortelse
LRP
Type
Sundhedsovervågning
Formål
Videnskabelig forskning

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende (fra 1997)
Population
Registeret omfatter data om personer, som er behandlet i sundhedsvæsenet og som har fået taget en prøve, der er blevet sendt til en anatomisk-patologisk undersøgelse
Databasekategorier

Ansøgningskrav

Forskerservice hos Sundhedsdatastyrelsen

Forskerservice hos Sundhedsdatastyrelsen er en central enhed, hvor det er muligt at søge om adgang til pseudoanonymiserede data, som Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig for. Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen arbejder for at understøtte forskningen i Danmark, ved at give adgang til samt at rådgive om anvendelse af nationale registerdata på sundhedsområdet.

Via Forskerservice kan forskere få adgang til disse data enten i et sikret miljø på forskermaskinen eller ved at bestille dataudtræk, der leveres direkte til forskerne.

For at ansøge om adgang til data er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal dels vedhæftes en projektbeskrivelse og en udtræksbeskrivelse, der indeholder oplysninger om hvilke registre, variable, population og periode man ønsker adgang til. Desuden skal der vedhæftes en godkendelse fra Datatilsynet samt alle andre anmeldelser og godkendelser af projekter. Hvis der i projektet indgår direkte kontakt med personer eller biologisk materiale skal der foreligge en godkendelse fra videnskabsetisk komite, og hvis der ansøges om adgang til patientjournaler skal der foreligge en tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ansøgningsproces

  • Brug Forskerservice som ansøgningsportal
  • Indledende sagsbehandling
  • Foreløbig godkendelse af tilladelserne
  • Tilbudsgivning
  • Accept af aftale om dataadgang
  • Programmering
  • Dataadgang på Forskermaskinen

 

Lovgivning

Sundhedsdatastyrelsen er som offentlig myndighed og dataansvarlig underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en sikker behandling af danskernes sundhedsdata. Herunder persondataloven, og sundhedsloven.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Sundhedsdatastyrelsen
Kontakt dataansvarlig
Ørestads Boulevard 5
2300 København S
Dataansvarliges website
sundhedsdatastyrelsen.dk/da
Dataadministrator
Sundhedsdatastyrelsen
Kontakt dataadministrator
Milan Fjaber
T: 32 68 51 43
E: mifa@ssi.dk
Databasens website
bit.ly/landsregisteret-for-patologi