Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Klinisk database for Non-melanom Hudkræft

DATABASENS

Primære variabler


Behandling

CPR-nummer

Hudkræft historie

Klinisk diagnose

Metastaser

Tumorlokalisation

Tumoroplysninger

Tumorstørrelse

Introduktion

Klinisk database for Non-melanom hudkræft (NMSC) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandlingsprocedurer og kontrol af non-melanom hudkræft i dermatologiske speciallægepraksisser med plan om at inddrage alle øvrige enheder, der foretager behandling og kontrol af non-melanom hudkræft. Formålet med NMSC er at sikre kvaliteten af behandlingen af Non-melanom hudkræft i Danmark.

NMSC er indberetningspligtig til Cancerregistret. Derfor foregår indberetning til Cancerregistret direkte fra NMSC-databasen, hvorved unødig dobbeltindtastning til flere registre undgås. Herudover benyttes datafangst fra KVIS projektet (Kvalitetsudvikling i Speciallægepraksis) samt data fra Patologiregistret til at beregne dækningsgraden.
NMSC er forankret i Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) samt Danske Dermatologers Organisation (DDO).

Flere detaljer

Forkortelse
NMSC
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Popualationen omfatter patienter behandlet i speciallægepraksis med basalcelle karcinom (BCC), planocellulært karcinom (SCC), morbus (mb.), Bowen og keratoakantom
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Midtjylland
Kontakt dataansvarlig

Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg 

 

Dataansvarliges website
bit.ly/region-midtjylland
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Monika Madsen
T: 51 15 41 58
E: MONIMS@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/klinisk-database-for-non-melanom-hudkræft
Databasens website
bit.ly/nonmelanom