Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Det Danske Bloddonorstudie

DATABASENS

Primære variabler


Blod

 

Variabelliste ikke tilgængelig til download

Introduktion

Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) er et forskningsprojekt, som indeholder data, der dels består af blodprøver og dels af oplysninger fra spørgeskemaer, som alle deltagere bliver bedt om at udfylde.

Formålet med DBDS er bl.a. at undersøge om bloddonation påvirker helbredet samt andre mere generelle spørgsmål inden for sundhed og sygdom. I 2017 har DBDS indledt et samarbejde med ”deCODE genetics” på Island om også at analysere genetiske forholds betydning for forskellige sygdomme. Forventningen er på sigt at kunne gribe ind tidligere, diagnosticere mere præcist og sikre den rette behandling til den enkelte patient.

DBDS startede op i 2010, og tæller på nuværende tidspunkter mere end 110.000 bloddonorer, som udelukkende består af raske personer.

Flere detaljer

Forkortelse
DBDS
Type
Biobank
Formål
Videnskabelig forskning

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter raske bloddonorer
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De Regionale Biobanker

Når der skal søges om adgang til data fra de Regionale biobanker er der fire krav, der skal være opfyldt for, at data kan udleveres. Der skal foreligge en godkendelse fra Videnskabsetisk komité (VEK), som ifølge dansk lovgivning er et krav ved udlevering af alt humant biologisk materiale. Derudover skal det være en offentlig ansat forsker, som tilgår data. Det er muligt for private forskere at få adgang til anonyme data. Desuden skal der foreligge en kontrakt mellem virksomhedsforsker og Biobanken, samt en godkendelse fra Datatilsynet.

Ved anmeldelse til VEK skal en række krav, ligeledes være opfyldt. Der skal udfyldes et elektronisk ansøgningsskema, hvor den fulde projektbeskrivelse skal tilføjes. Projektbeskrivelsen skal indeholde beskrivelser af de planlagte analyser, anvendte laboratorium, tidsplan, finansiering mv. Desuden skal der foreligge en begrundelse for anvendelse af sparsomt materiale samt dokumentation for, hvor prøverne opbevares under projektet.

Ansøgningsproces

  • En offentligt ansat forsker kan søge om adgang
  • Anmeld projektet til en videnskabsetisk komité (VEK)
  • Få en godkendelse fra VEK
  • Andmeld projektet til Datatilsynet
  • Få en godkendelse fra Datatilsynet
  • Forfat en kontrakt mellem forsker og biobank
  • Data udleveres

 

Lovgivning

De regionale biobanker er som offentlige myndigheder og dataansvarlige underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en sikker behandling af danskernes sundhedsdata. Herunder persondataloven, og sundhedsloven.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Danske Regioner
Kontakt dataansvarlig
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Dataansvarliges website
bit.ly/regioner
Kontakt dataadministrator
Henrik Ullum

T: 35 45 34 51
E: henrik.ullum@regionh.dk

Databasens website
bit.ly/det-danske-bloddonorstudie
Databasens website
bit.ly/det-danske-bloddonorstudie-kontakt