Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Databasen for Akutte Hospitalskontakter

DATABASENS

Primære variabler


Akut forløbslængde

Alder

Bopælskommune

Bopælsregion

Charlson komorbiditetsindex

Civilstand

CPR-nummer

Diagnose

FAM-patient

Fødselsdag

Henvisning

Håndledsfraktur

Indlæggelse/udskrivelse

Komorbiditet

Kontaktårsag

Koronar angiografi (KAG)

Køn

Patienttype

Perkutan koronar intervention (PCI)

Vitalstatus

Introduktion

Databasen for Akutte Hospitalskontakter (DAH) danner grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af akutte patientforløb på danske sygehuse. Et hospitalsforløb kan bestå af en eller flere sammenhængene kontakter.

Formålet med DAH er at belyse kvaliteten af alle akutte patientforløb på danske sygehuse, og inkluderer akutte patienter, der modtages i fælles akutmodtagelser (FAM), som modtages direkte på en stamafdeling eller som modtages på mindre sygehuse uden fælles akutmodtagelse.

Data indhentes fra Landspatientregisteret (LPR), og der er ikke andre velegnede datakilder til validering af hele kohorten.

 

Flere detaljer

Forkortelse
DAH
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle akutte kontakter i sekundærsektoren, dvs. både patienter som modtages på en fælles akutafdeling, og patienter der modtages direkte på en stamafdeling
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Midtjylland
Kontakt dataansvarlig
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg 
Dataansvarliges website
bit.ly/region-midtjylland
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Annette Weis
T: 21 69 62 67
E: ANEWEI@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/databasen-akutte-hospitalskontakter