Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Traumeregister

DATABASENS

Primære variabler


Abbreviated Injury Scale (AIS)

Alder

Antal multitraumepatienter

Blodtryk

Charlson komorbiditetsindex

CT-skanning

Indlæggelse/udskrivelse

Intubation/respitatorbehandling

Køn

Mortalitet

Operation

Tid/dag for ankomst

traume serviceniveau

Traumemodtagelse

 

Variabelliste ikke tilgængelig til download

Introduktion

Dansk Traumeregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandlingen af traumepatienter på danske hospitaler.

Formålet med databasen er at sikre en ensartet og høj kvalitet af traumebehandlingen i Danmark, for derved at optimere overlevelse og minimere forekomsten af varige mén for patienter, som indbringes til danske traumecentre efter traumer med potentiel livs- og førlighedstruende impact.

Databasen blev etableret 1. januar 2015. De fire højt specialiserede traumecentre i Danmark indberetter via Landspatientregisteret (LPR) til databasen, og på sigt vil databasen også omfatte traumebehandling på alle akutsygehuse i Danmark. Dansk Traumeregister inkluderer data fra LPR og CPR-registeret.

Databasen er en af de tre kliniske kvalitetsdatabaser for akutområdet under Fælles Akutdatabasen, som yderligere består af Databasen For Akutte Hospitalskontakter og Præhospitalsdatabasen.

 

Flere detaljer

Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle patienter med mindst én traumemodtagelseskode (BWST1) under akuthospitalsforløb samt gyldigt dansk CPR-nummer
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Midtjylland
Kontakt dataansvarlig
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg 
Dataansvarliges website
bit.ly/region-midtjylland
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Anette Weis
T: 21 69 62 67
Mail: ANEWEI@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/dansk-traumeregister