Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Transfusionsdatabase

DATABASENS

Primære variabler


Bopælskommune

CPR nummer

Diagnose

Hæmoglobinmåling

Indlæggelse

Procedure

Introduktion

Dansk Transfusionsdatabase (DTDB) er en landsdækkende kvalitetssikringsdatabase, som indeholder data vedr. alle transfusioner, patientindlæggelser (også ikke blodforbrugende), laboratorieresultater, samt alle forligsdata. Desuden indeholder DTDB information om CPR-nummer, antal blodportioner, alder, køn, diagnose, operationer, behandling, hæmoglobin koncentration og koagulations faktor.

DTDBs formål er at undersøge anvendelsen af blodkomponenter i Danmark med henblik på at sikre en rationel transfusionspraksis. Baggrunden for DTDB er bl.a., at forbruget af blodkomponenter tilsyneladende er op til 50% større pr. indbygger i Danmark end i lande, hvis forhold i denne henseende er sammenlignelige med Danmarks.

Data til DTDB består af udtræk fra eksisterende datakilder indhentet fra de enkelte regioner og Sundhedsstyrelsen. Datagrundlaget omfatter Landspatientregisteret (LPR), Blodbankregistre og Klinisk biokemiske registre.

 

Flere detaljer

Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Undersøgende kvalitetssikring
Indsamlingsperiode
1997 - 2004, 2005 -
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle indlagte patienter på somatiske afdelinger, samt alle kontakter til hæmatologiske ambulatorier eksklusiv de uafsluttede forløb
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Midtjylland
Kontakt dataansvarlig
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg 
Dataansvarliges website
bit.ly/region-midtjylland
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator

Anne Haagen Hjelm
T: 21 68 68 35
E: ANNHJE@rkkp.dk

Databasens website
bit.ly/dansk-transfusions-database
Databasens website
bit.ly/forside-dansk-transfusionsdatabase