Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Testis Cancer Database

DATABASENS

Primære variabler


AFP-værdi

Behandling

Biopsi

Carcinoma in situ

CNS-metastaser

Corpus pineale

CPR-nummer

Fødselsdag

HCG-værdi

LDH-værdi

Metastaser

Operationsoplysninger

Stråledosis

Vital status

Introduktion

Dansk Testis Cancer database (DaTeCa) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysinger om mere end 300 variable relateret til histologi, stadie, behandling, tilbagefald, patologi, tumor markører, nyre og lunge funktion etc. Hovedformålet med DaTeCa er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling af patienter med testiscancer.

Patientpopulationen i DaTeCa omfatter alle mænd på 15 år eller derover, som optræder med en førstegangsdiagnose for testiscancer ifølge Landspatientregisteret (LPR) og/eller i Patologiregisteret (LRP). Der inkluderes både patienter med primærtumor i testis samt patienter med ekstragonadale germinalcelletumorer. Det er dog vedtaget, at patienter med erstatnings-CPR-nummer ekskluderes. Alle afdelinger i Danmark, som varetager behandling og pleje af patienter med testiscancer, indberetter data til DaTeCa.

Flere detaljer

Forkortelse
DaTeCa
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle mænd på 15 år eller derover, som optræder med en 1. gangs diagnose for testiscancer ifølge Landspatientregisteret (LPR) og/eller patologiregisteret (LRP)
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Midtjylland
Kontakt dataansvarlig
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg 
Dataansvarliges website
bit.ly/region-midtjylland
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Lene Sveistrup Bengtsson
T: 24 66 47 25
E: LEBENG@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/dansk-testis-cancer-database
Databasens website
bit.ly/dateca-testiscance