Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Renal Cancer Database

DATABASENS

Primære variabler


Alder

Behandling

Blodprøver

CPR-nummer

Diagnose

Fuhrman grade

Indlæggelse/udskrivelse

Komorbiditet

Køn

Leibovich score

Onkologisk behandling

Operationsoplysninger

Postoperativ mortalitet

pT-stadie

Stadie

Strålebehandling

TNM klassifikation

Vital status

Introduktion

Dansk Renal Cancer database (DaRenCa) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. diagnosticering og behandling af nyrecancer. Hovedformål for DaRenCa er at monitorere og forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling af patienter med nyrecancer.

Databasen er overvejende baseret på data, der er registreret i Landsregisteret for patologi eller i Landspatientregisteret suppleret med få udvalgte kliniske data, som er indtastet direkte i et dataindtastningsmodul af de behandlende afdelinger.

Flere detaljer

Forkortelse
DaRenCa
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter dels patienter med førstegangs histologi- eller cytologiverificeret renalcellecarcinom, dels kirurgisk behandlede patienter med histologiverificeret renalcellecarcinom
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Midtjylland
Kontakt dataansvarlig
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg 
Dataansvarliges website
bit.ly/region-midtjylland
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Monika Madsen

T: 51 15 41 58
E: MONIMS@rkkp.dk

Databasens website
bit.ly/drc-database
Databasens website
bit.ly/ducg-da