Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Pancreas Cancer Database

DATABASENS

Primære variabler


Behandling

Bopælskommune

Cancerdiagnose

Charlson komorbiditetsindex

CPR-nummer

ICD-10 diagnosekode

Kemoterapi

Køn

Metastaser

Operationsoplysninger

Tumorlokalisation

Tumoroplysninger

Introduktion

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) er en landsdækkende klinisk database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Databasen indeholder aktuelt data vedr. kliniske forhold og behandling af patienter med pankreatikoduodenale adenokarcinomer (PA) samt duodenale og periampullære adenokarcinomer.

Databasens hovedformål er at fremme og sikre en ensartet og evidensbaseret udredning og behandling af patienter med duodenal og pancreascancer (kræft i tolvfingertarm og bugspytkirtlen) i Danmark. Resultaterne fra databasen skal sikre at behandlingsresultater i Danmark ligger på højde med internationale resultater.

DPCD blev etableret i 2011 og der er siden indberettet mere end 2880 patientforløb, og årligt indberettes ca. 860 forløb. DPCD er fagligt forankret i Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG).

Flere detaljer

Forkortelse
DPCD
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle patienter med en LPR-registrering af kræft i tolvfingertarm eller bugspytkirtel
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Syddanmark
Kontakt dataansvarlig
Regionshuset
Damhaven 12
7100 Vejle
Dataansvarliges website
bit.ly/region-syddanmark
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator

Lene Sveistrup Bengtsson
T: 24 66 47 25
E: LEBENG@rkkp.dk

Databasens website
bit.ly/pancreas-cancer-database
Databasens website
bit.ly/decv-database