Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

DATABASENS

Primære variabler


Cancerdiagnose

Cancerdiagnose

CPR-nummer

Identificeret cancer

Lymfeknudestatus

Region

Screeningsdato

Screeningsresultat

Tumorstørrelse

Introduktion

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger fra mammografiscreeninger af danske kvinder. Formålet med DKMS er at overvåge og forbedre kvaliteten af det danske program for mammografiscreening.

Screeningsprogrammet skal tilbydes alle kvinder i alderen 50-69 år, med 2 års intervaller. Screeningen har til formål at opdage sygdommen i et tidligt stadium, hvilket giver bedre mulighed for behandling og helbredelse. Viser en røntgenundersøgelse tegn på en knude i brystet, får kvinden efterfølgende tilbudt en såkaldt klinisk mammografi.

DKMS har været i drift siden 2008, og data hentes fra lokale invitationsdatabaser, Patobanken, CPR-registeret samt Landspatientregisteret.

 

Flere detaljer

Forkortelse
DKMS
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle kvinder med dansk CPR-nummer i alderen 50-69 år
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Midtjylland
Kontakt dataansvarlig
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg 
Dataansvarliges website
bit.ly/region-midtjylland
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Ane Birgitte Telén Andersen
T: 29 45 94 15
E: ANEBBA@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/mammografiscreening-database