Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Kolorektal Cancer Database

DATABASENS

Primære variabler


Alkoholforbrug

Arvelighed

ASA Physical Status Classification System

Cancer spredning

CPR-nummer

Diagnose

Dødsdato

Højde

Komplikationer

Metastaser

Operationsoplysninger

Radiologisk undersøgelse

Risikofaktorer

Rygning

TNM klassifikation

Tumoroplysninger

UICC stadie

Vægt

WHO Performance Status Score

Introduktion

Dansk Kolorektal Cancer Database (DCCG) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data om patienter med førstegangstilfælde af tyk- og endetarmskræft. DCCG indeholder bl.a. information om operation, radiologisk og onkologisk behandling samt en række patologiske variabler.

Formålet med DCCG er at forbedre prognosen for patienter med kolorektal cancer, bl.a. ved at ensarte og optimere diagnostisk, kirurisk og onkologisk behandling af patientgruppen. DCCG har indsamlet data siden 2001. Data ved hjælp af indberetningssystemet Klinisk Målesystem (KMS), som suppleres med data fra Landspatientregisteret, Patologiregisteret samt CPR-registeret.

Flere detaljer

Forkortelse
DCCG
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter patienter med 1. gangs tilfælde af tyk- og endetarmskræft, som er behandlet på et offentligt sygehus i Danmark
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Hovedstaden
Kontakt dataansvarlig
Regionsgården 
Kongens vænge 2
3400 Hillerød
Dataansvarliges website
bit.ly/region-hovedstaden
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Mette Roed Eriksen
T: 29 24 68 09
E: MEEERI@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/dkc-database