Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Hovedtraume Database

DATABASENS

Primære variabler


Alder

Anden behandlingskrævende diagnose

Antal dage fra indlæggelse til HS-rehabilitering

Barnets hovedsprog

Boligform før traume

CPR-nummer

Ergoterapi behandling

Forældres socialgruppe

Functional Independence Measure (FIM) score

Functional Oral Intake Scale (FOIS) score

Fysioterapi behandling

Fysisk funktionsbegrænsning før traume

Glasgow Coma Scale (GCS) score

Højde

Institution før traume

Kommunikationsforstyrrelser

Køn

Mental funktionsbegrænsning før traume

Neuropsykolog behandling

RLAS score

Skadesmekanisme

Talepædagog behandling

The Early Functional Abilities (EFA) score

Uddannelse/arbejde før traume

Vægt

Introduktion

Dansk Hovedtraume Database (DHD) er en tværfaglig, landsdækkende, klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. behandling og rehabilitering af børn og voksne patienter med svær traumatisk hjerneskade under indlæggelse og ambulant opfølgning i højt specialiseret regi.

DHD har til formål at monitorere og forbedre neurorehabiliteringen til patienter med svær traumatisk hjerneskade. Patienterne er behandlet på de regionale neurokirurgiske afdelinger (eller tilsvarende afdeling i udlandet) og efterfølgende indlagt til højt specialiseret neurorehabilitering (HS-rehabilitering) på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) eller på Rigshospitalet, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade (RNR).

Flere detaljer

Forkortelse
DHD
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle patienter (børn fra 1 år og voksne) indlagt til højt specialiseret neurorehabilitering efter svær traumatisk hjerneskade
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøgning om dataudtræk sendes til databasens styregruppe
  • Efter godkendelse videresendes ansøgningen til databasens kontaktperson
  • Kontaktpersonen kontrollerer, at ansøgningen er komplet
  • Er ansøgningen komplet skal ansøger herefter skriftligt acceptere betingelserne for udlevering af data (skriftlig accept skal ske via mail til kontaktperson)
  • Når den skriftlige accept er modtaget videresendes ansøgningen til datamanager, der vurderer og danner dataudtrækket
  • Sluttelig udleveres data til ansøger enten via sikker email eller en fildelingsside
  • Senest efter 30 dage skal ansøger have kontrolleret dataudtrækket og dataudtrækket slettes

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Hovedstaden
Kontakt dataansvarlig
Regionsgården 
Kongens vænge 2
3400 Hillerød
Dataansvarliges website
bit.ly/region-hovedstaden
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Annette Ingeman
T: 21 68 75 83
E: ANNING@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/dansk-hovedtraume-database