Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Gynækologisk Cancer Database

DATABASENS

Primære variabler


Alkoholforbrug

Behandling

BMI

Cancerdiagnose

Cancerspredning

CPR-nummer

Ernæringsstatus

Gynækologisk historie

Højde

International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stage

Komorbiditet

Metastaser

Mobilisering

Operationsoplysninger

Prædisponerende faktorer

Præoperative fysiske fund

Resektion

Risk of malignancy index (RMI)

Rygning

Smertescore

Tumorlokalisation

Tumoroplysninger

Tumorstørrelse

Vital status

Vægt

WHO Performance Status Score

Introduktion

Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) er en landsdækkende multidisciplinær klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data fra indberetninger fra gynækologer, patologer, onkologer og sygeplejersker. Formålet med DGCD er at indgå i kvalitetssikring og -udvikling af den patoanatomiske vurdering, samt den kirurgiske, sygeplejemæssige, kemo- og radioterapeutiske behandling af gynækologisk cancer i Danmark.

DGCD omfatter alle patienter i Danmark, som er diagnosticeret efter 1. januar 2005 med enten ovarie-, corpus- og cervixcancer, og har været landsdækkende siden 2005. Data indberettes vha. indberetningssystemet Klinisk Målesystem (KMS), og kobles med data fra Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret, Patologiregisteret og CPR-registeret.

Flere detaljer

Forkortelse
DGCD
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter patienter med cancer ovarii (inkl. borderline), cancer tubae, cancer peritoneii, cancer endometrii (inkl. atypier), cancer cervicis uteri, trofoblastsygdom samt cancer vaginae og cancer vulva
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Hovedstaden
Kontakt dataansvarlig
Regionsgården 
Kongens vænge 2
3400 Hillerød
Dataansvarliges website
bit.ly/region-hovedstaden
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator

Ane Birgitte Telén Andersen
T: 29 45 94 15
E: ANEBBA@rkkp.dk

Databasens website
bit.ly/dgc-database
Databasens website
bit.ly/dgcg-forside