Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom Database

DATABASENS

Primære variabler


Anastomose

ASA Physical Status Classification System

Barretts øsofagus

Behandlende sygehus/afdeling

Behandling

Biopsi

Cancerdiagnose

Fødselsdato

Gradering

Henvisning

Histologisk klassifikation

Højde

Ikke operative procedure

Incision

Indgreb

Komplikationer

Køn

Lækager

Operationsoplysninger

Resektion

Rygning

Status (død/levende)

Systemisk behandling

Tumorlokalisation

Tumoroplysninger

Tumorstørrelse

Vægt

Introduktion

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom database (DECV) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere, udvikle og sikre en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik og behandling af patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk.

Der foretages primær dataindberetning fra 5 højtspecialiserede centre (Aalborg Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Gentofte Hospital og Rigshospitalet).

Siden DECV blev etableret i 2003, er der foretaget en række større revisioner (2006, 2010, 2012) og onkologiske data er først systematisk indberettet fra 2013 og frem. Fra 2012 har databasen en komplethed på >=99% af alle relevante patienter.

Flere detaljer

Forkortelse
DECV
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle patienter med nydiagnosticeret carcinom i esophagus, gastroesophageal junction eller ventrikel, altså patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Hovedstaden
Kontakt dataansvarlig
Regionsgården 
Kongens vænge 2
3400 Hillerød
Dataansvarliges website
bit.ly/region-hovedstaden
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Sofia Møller Kyndesen
T: 20 35 64 26
E: SOFKYN@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/decv-database