Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk CancerBiobank

DATABASENS

Primære variabler

 

Variabelliste ikke tilgængelig til download

Introduktion

Dansk CancerBiobank (DCB) er et nationalt samarbejde mellem afdelinger, der håndterer blod- og vævsprøver fra kræftpatienter, og indeholder data vedr. disse prøver.

DCBs primære formål er at forbedre diagnostik og behandling af cancersygdommene og at løfte dansk translationel cancerforskning til højeste internationale niveau. Målet er at Dansk CancerBiobank skal indeholde biologisk materiale fra alle danske kræftpatienter, og at materialet afspejler patienternes fulde sygdomsforløb.

DCB er finansieret af Danske Regioner samt af de hospitaler, hvor arbejdet udføres. Samarbejdet i DCB omfatter hele landet med centerfunktion på Aalborg Sygehus, Herlev Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, og Aarhus Universitetshospital, og er finansieret af Danske Regioner samt af de hospitaler, hvor arbejdet udføres.

Flere detaljer

Forkortelse
DCB
Type
Biobank
Formål
Klinisk kvalitet, Videnskabelig forskning

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter danske patienter med en mulig kræftdiagnose, som har afgivet blod- og vævsprøver
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De Regionale Biobanker

Når der skal søges om adgang til data fra de Regionale biobanker er der fire krav, der skal være opfyldt for, at data kan udleveres. Der skal foreligge en godkendelse fra Videnskabsetisk komité (VEK), som ifølge dansk lovgivning er et krav ved udlevering af alt humant biologisk materiale. Derudover skal det være en offentlig ansat forsker, som tilgår data. Det er muligt for private forskere at få adgang til anonyme data. Desuden skal der foreligge en kontrakt mellem virksomhedsforsker og Biobanken, samt en godkendelse fra Datatilsynet.

Ved anmeldelse til VEK skal en række krav, ligeledes være opfyldt. Der skal udfyldes et elektronisk ansøgningsskema, hvor den fulde projektbeskrivelse skal tilføjes. Projektbeskrivelsen skal indeholde beskrivelser af de planlagte analyser, anvendte laboratorium, tidsplan, finansiering mv. Desuden skal der foreligge en begrundelse for anvendelse af sparsomt materiale samt dokumentation for, hvor prøverne opbevares under projektet.

Udlevering af data fra den nationale database er gratis, mens ansøger selv betaler for alle udgifter forbundet med udleveringen af det biologiske materiale fra de enkelte regionale biobankcentre. En liste over gebyrer kan findes på DCBs hjemmeside.

Ansøgningsproces

  • En offentligt ansat forsker kan søge om adgang
  • Anmeld projektet til en videnskabsetisk komité (VEK)
  • Få en godkendelse fra VEK
  • Andmeld projektet til Datatilsynet
  • Få en godkendelse fra Datatilsynet
  • Forfat en kontrakt mellem forsker og biobank
  • Data udleveres

 

Lovgivning

De regionale biobanker er som offentlige myndigheder og dataansvarlige underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en sikker behandling af danskernes sundhedsdata. Herunder persondataloven, og sundhedsloven.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Danske Regioner
Kontakt dataansvarlig

Dampfærgevej 22
2100 København Ø

Dataansvarliges website
bit.ly/regioner
Dataadministrator
Patologiafdelingen, Herlv Hospital
Kontakt dataadministrator
Patologiafdelingen, Herlev Hospital
T: 38 68 91 32
E: bioban01@regionh.dk
Databasens website
bit.ly/dansk-cancerbiobank