Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Brystkræft Database

DATABASENS

Primære variabler


Alder

Andre maligne sygdomme

Anti-HER2-terapi

Bilateral brystcancer

CPR-nummer

Diagnose

Endokrin terapi

ER-status

HER-status

Kemoterapi

Komorbiditet

Kontralateral brystcancer

Menopausestatus

Metastaser

Operationsoplysninger

Radiologisk behandling

Sygdomstilbagefald

Tidligere malign sygdom

Tumorstørrelse

Introduktion

Danish Breast Cancer Cooperative Group/Dansk Brystkræft Database (DBCG) indeholder data indsamlet siden 1978 vedr. demografi, diagnostik, behandling og opfølgning af brystkræft. Databasen er senere suppleret med data vedr. diagnostik og behandling af forstadier til brystkræft samt oplysninger om familiær forekomst af bryst-eller æggestokkræft.

DBCG blev grundlagt 1976 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab med det formål, at overvåge og forbedre kvaliteten af diagnostik og behandling af personer med brystkræft uafhængigt af geografisk tilhørsforhold.

Flere detaljer

Forkortelse
DBCG
Type
Landsdækkende klinisk database
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter patienter (kvinder) diagnosticeret med invasiv brystkræft. Patienter, der tidligere er diagnosticeret med invasiv brystkræft inkluderes ikke. Mænd diagnosticeret med invasiv brystkræft inkluderes ikke
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Hovedstaden
Kontakt dataansvarlig
Regionsgården 
Kongens vænge 2
3400 Hillerød
Dataansvarliges website
bit.ly/region-hovedstaden
Dataadministrator
Rigshospitalet, afsnit 2501 og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Maj-Britt Jensen
T: 38 66 02 62
E: mj@dbcg.dk
Databasens website
bit.ly/dansk-brystkraeft-database