Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Dansk Børnecancer Register

DATABASENS

Primære variabler


Andre maligne sygdomme

Bakteriæmi

Behandling

Behandling med Centralt venekateter (CVK)

Cancerdiagnose

CPR-nummer

Deltagelse i internationale studier

Diagnose

Dødsårsag

Follow-up data

Metastase lokalisation

Sygdomstilbagefald

Introduktion

Dansk Børnecancer Register (DBCR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om alle børn med kræftsygdomme, samt godartede CNS-tumorer, kimcelletumorer, endokrine tumorer og histiocytoser. DBCR er bl.a. baseret på data indberettet til forskellige eksisterende kliniske databaser: Børnecancerdatabasen Rigshospitalet, databaser fra børneafdelinger i Odense, Aalborg og Aarhus, Cancerregisteret og CPR-registeret.

DBCR har til formål at monitorere forekomsten og behandlingen af cancer blandt personer under 15 år. Registeret har siden 1. januar 2003 registreret alle patienter under 15 år diagnosticeret med cancer fra 1985 og frem. Der er i denne periode registreret mere end 5000 patientforløb i databasen.

Flere detaljer

Forkortelse
DBCR
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle børn under 15 år, som diagnosticeres med cancer. Både solide maligne tumorer og leukæmi
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Midjylland
Kontakt dataansvarlig
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg 
Dataansvarliges website
bit.ly/region-midtjylland
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Inge Bundgaard Øster
T: 21 68 76 68
E: INGOEE@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/dansk-boernecance-database