Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Danmarks Nationale Biobank

DATABASENS

Primære variabler


Prøvetyper

Prøvetagningstidspunkt

Lagringstemperatur

Volumen

Introduktion

Danmarks Nationale Biobank (DNB) indbefatter 3 projekter:

- Det Nationale Biobankregister, som giver et samlet overblik over biologiske materialer fra deltagende danske biobansker. på nuværende tidspunkt over 25. mio prøver

- Det Koordinerende Center, som vejleder og rådgiver forskere om konkrete forskningsprojekter.

- Den fysiske biobank, en af verdens største og mest avancerede.

Biobanken indeholder mere end 10 millioner biologiske prøver, såsom serum, plasma, buffy coat, fuldblod og DNA. Formålet med DNB er at styrke den danske forskningsinfrastruktur og dermed mulighederne for dansk sundhedsforskning og internationalt forskningssamarbejde.
DNB er blevet til i et samarbejde mellem det offentlige og private med Novo Nordisk Fonden, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Lundbeckfonden som sponsorer.

Flere detaljer

Forkortelse
DNB
Type
Biobank
Formål
Videnskabelig forskning
Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter våde data fra personer, som har deltaget i forskellige forskningsprojekter og nationale screeninger
Databasekategorier

Ansøgningskrav

Krav til ansøgning om anvendelse af biologisk materiale

Når der ansøges om data til forskning der er relateret til humant biologisk materiale stilles der udvidede krav til ansøgning. For at få adgang til materiale skal projektet anmeldes til en videnskabsetisk komité (VEK). Det er et krav i dansk lovgivning, at alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, hvori der indgår humant biologisk materiale, har opnået godkendelse.

Ved anmeldelse til VEK er der en række krav, der skal være opfyldt. Der skal udfyldes et elektronisk ansøgningsskema, hvor den fulde projektbeskrivelse skal tilføjes. Projektbeskrivelsen skal indeholde beskrivelser af de planlagte analyser, anvendte laboratorium, tidsplan, finansiering mv. Desuden skal der foreligge en begrundelse for anvendelse af sparsomt materiale samt dokumentation for, hvor prøverne opbevares under projektet.

Når godkendelse er opnået, ansøges gennem den fælles nationale indgang til biologi og data, Forskerservice ved Sundhedsdatastyrelsen. Alle indkomne ansøgninger behandles efterfølgende af Biobankens Indstillingsudvalg (BIU).


Ansøgningsproces

  • Anmeld projektet til en videnskabsetisk komité (VEK)
  • Få en godkendelse fra VEK
  • Indsend ansøgning til Forskerservice inklusive VEK-godkendelse
  • Ansøgningen vurderes af Biobankernes Indstillingsudvalg (BIU)
  • Godkendelse fra BIU
  • Udlevering af prøverne 

 

Lovgivning

Danmarks Nationale Biobank er som offentlig myndighed og dataansvarlig underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en sikker behandling af danskernes sundhedsdata. Herunder persondataloven, og sundhedsloven.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Statens Serum Institut
Kontakt dataansvarlig
Artillerivej 5

2300 København S

Dataansvarliges website
www.ssi.dk
Dataadministrator
Danmarks Nationale Biobank
Kontakt dataadministrator
Lasse Boding
T: 32689163
E: labo@ssi.dk
Databasens website
www.nationalbiobank.dk