Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

DATAPRÆSENTATION

Danish Head and Neck Cancer Database

DATABASENS

Primære variabler


Cancer stadie

CPR-nummer

Diagnose

Dødsårsag

Kemoterapi

Region

Status for behandling

Strålebehandling

Tumorlokalisation

Introduktion

Danish Head and Neck Cancer Group (DAHANCA) er en national kvalitetsdatabase, som indeholder oplysninger om alle tilfælde af pladecellekræft i mund, svælg og strube, plade- og kirtelcelle kræft i næse- og bihuler, kræft i spytkirtler, kræft i skjoldbruskkirtlen samt kræft med formodet udgangspunkt i disse regioner.

Patienterne registreres i databasen i forbindelse med første besøg på hoved-hals onkologisk center eller ved MDT. Registreringen inkluderer alle patienter, der tilbydes såvel kurativ som palliativ behandling med kirurgi, stråleterapi eller kemoterapi/biologisk behandling. Også patienter der ikke tilbydes behandling registreres.

Der registreres karakteristika fra diagnosetidspunkt, primære behandling, udfald af behandling samt udvalgte parametre på morbiditet. Dette med henblik på at kvantificere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af disse sygdomme i Danmark.

Flere detaljer

Forkortelse
DAHANCA
Type
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase
Formål
Klinisk kvalitet

Indsamlingsperiode

Indsamlingsperiode
Dækning
Landsdækkende
Population
Populationen omfatter alle patienter med nydiagnosticeret kræftsygdom af typerne; mundhule, spytkirtler, svælg, strube, næse-bihule, skjoldbruskkirtel og halsens lymfeknuder indgår i databasen
Databasekategorier

Ansøgningskrav

De regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdata er indsamlet med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i den danske sundhedsvæsen og kan på lige fod med andre offentlige registre gøres tilgængelig for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til gældende lovgivning.

Ved forskningsprojekter hvor der ansøges om adgang til at anvende data i de kliniske kvalitetsdatabaser er der en række krav der skal være opfyldt. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af forskningsprojektet med beskrivelse af rationale, formål, metode, budget, publikationsplan mv.

Derudover skal der indhentes godkendelse fra Datatilsynet, eller der skal være anvendt en overordnet regional anmeldelse (paraplyanmeldelse), som giver regionerne et defineret råderum, hvori forskningsprojekter kan igangsættes indenfor, uden at det enkelte projekt behøver en selvstændig godkendelse fra Datatilsynet.

Ansøgningsproces

  • Ansøg via forskeradgang, et online ansøgningssystem
  • Indsend protokol til Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP)
  • RKKP registrer ansøgning
  • RKKP videresender til relevant klinisk database
  • Eventuel dialog om justering af protokollen
  • Udlevering af data (senest seks måneder efter korrekt ansøgning)

 

Lovgivning

Regionernes kliniske kvalitetsdatabaser er underlagt regler for behandling af personlige data, der skal sikre en høj kvalitet i behandlingen af danske borgere. Der er fastsat regler i persondataloven og i sundhedsloven om, hvem der må se hvilke data i hvilke situationer.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig
Region Midtjylland
Kontakt dataansvarlig
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg 
Dataansvarliges website
bit.ly/region-midtjylland
Dataadministrator
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
Kontakt dataadministrator
Inge Bundgaard Øster
T: 21 68 76 68
E: INGOEE@rkkp.dk
Databasens website
bit.ly/dahanca